สถานพยาบาลที่ให้บริการออกเอกสารรับรองความพิการให้แก่คนพิการ

ประเภทบริการ: 
 • สถานพยาบาลรัฐบาลสามารถออกเอกสารรับรองความพิการได้ทุกแห่ง
 • สถานพยาบาลเอกชนเข้าร่วมออกเอกสารรับรองความพิการให้แก่คนพิการได้แก่
  (๑)  โรงพยาบาลเพชรเวช เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
  (๒)  โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
  (๓)  โรงพยาบาลกว๋องสิวมูลนิธิ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
  (๔)  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
  (๕)  โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
  (๖)  โรงพยาบาลเมืองเพชร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
  (๗)  โรงพยาบาลอ่างทองเวชการ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
  (๘)  โรงพยาบาลปิยะมินทร์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
  (๙)  โรงพยาบาลเอกชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
  (๑๐) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
  (๑๑) โรงพยาบาลเอกชล อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
  (๑๒) โรงพยาบาลซานคามิลโล อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
  (๑๓) โรงพยาบาลศุภมิตร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  (๑๔) โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
  (๑๕) โรงพยาบาลเมืองเพชร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  (๑๖) โรงพยาบาลพัฒนเวชสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
  (๑๗) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  (๑๘) โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
  (๑๙) โรงพยาบาลแพร่ - ราม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
  (๒๐) โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
  (๒๑) โรงพยาบาลเสรีรักษ์ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
  (๒๒) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เขตวัฒนา กรุงเทพมหาคร
  (๒๓) โรงพยาบาลศรีวิชัย ๕ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
  (๒๔) โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  (๒๕) โรงพยาบาลกรุงเทพ - พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
  (๒๖) โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  (๒๗) โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  (๒๘) โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  (๒๙) โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
  (๓๐) โรงพยาบาล ป.แพทย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
  (๓๑) โรงพยาบาลกรุงเทพ - ราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
  (๓๒) โรงพยาบาลกรุงเทพ - ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
  (๓๓) โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
  (๓๔) โรงพยาบาลปิยะรักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
  (๓๕) โรงพยาบาลพิสัยเวช อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
  (๓๖) โรงพยาบาลพระราม ๒ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
  (๓๗) โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  (๓๘) โรงพยาบาลมนารมย์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
  (๓๙) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
  (๔๐) โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  (๔๑) โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
  (๔๒) โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
  (๔๓) โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
  (๔๔) โรงพยาบาลศรีวิชัย ๑ แยกไฟฉาย เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
  (๔๕) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
ภาพประกอบ: 
สถานพยาบาลที่ให้บริการออกเอกสารรับรองความพิการให้แก่คนพิการ