ถาม - ตอบ

คำถาม วันที่ถาม ผู้ถาม สถานะ
เชียงใหม่ลงทะเบียนวัคซีนสำหรับคนพิการได้ที่ไหนคะ 07/24/2021 - 07:10
กมลวรรณ แสงคำ
ยังไม่ตอบ
แม่ดิฉันทำเรื่อง กู้เงินผู้พิการ 60,000 ที่จะลงทุน หมุนเวียนต่อภายในกิจการครัวเรีอน ตั้งแต่ ประมาณเดือนสิงหาคม ปี 63 ตั้งแต่ปีที่แล้วยังไม่ได้ รับเอกสารการตอบรับ มาเลยค่ะ อยากทราบผล ค่ะ ติดต่อกลับ เบอร์ 080-621-5732 07/21/2021 - 12:59
ตอบแล้ว
ดิฉัน น.ส.จินตนา ลภาธนะโชติ ได้ทำเรื่องกู้เงินฉุกเฉินเพื่อไว้ประกอบอาชีพไว้แล้ว อยากทราบผลการอนุมัติค่ะ 07/18/2021 - 13:11
ตอบแล้ว
เราสามารถมีบัตรพิการโดยไม่ต้องมีผู้ดูแลได้ไหมครับ 07/17/2021 - 22:47
ตอบแล้ว
ธนชาตร่วมเข้ากับทหารไทย เป็น TTB Bank เลขที่บัญชีมีการเปลี่ยนแปลง จะทำอย่างไรครับ 07/13/2021 - 14:25
นิพนธ์
ตอบแล้ว
ใครเป็นคนคิดโครงการสวัสดิการเงินสงเคราะห์คนพิการครับ 07/03/2021 - 10:11
พีระเนตร วิเศษคร้อ
ตอบแล้ว
คุณแม่ได้ยื่นเรื่องกู้เงินฉุกเฉิน 10,000 ไป อยากทราบผลอนุมัติว่าผ่านหรือไม่ผ่านสามารถได้ทางไหนบ้างค่ะ 07/02/2021 - 22:22
เสาวลักษ์ ฆารธง
ตอบแล้ว
คุณแม่ผมทำเรื่องกู้เงินคนพิการ 60000 บาทที่จะเอามาไว้หมุนเวียนประกอบอาชีพ ที่ส่งเสริมผู้การประกอบอาชีพอ่ะคับ อยากทราบว่ากี่วันรู้ผลครับ 07/01/2021 - 18:56
M
ตอบแล้ว
เเม่ผม ทำเรื่อง กู้ เงิน ผู้พิการ 60,000 ที่จะมาลง ทุน หมุนเวียนต่อภายในกิจการครัวเรือน กี่วันรู้ผลครับ 07/01/2021 - 18:52
เอ็ม
ตอบแล้ว
เพิ่มผู้ดูแลคนพิการ ต้องทำอย่างไรบ้างครับ 06/30/2021 - 10:19
ณัฐ
ตอบแล้ว
ทำไมในข้อมูลคนพิการถึงไม่แสดงบัตรคนพิการคะ 06/24/2021 - 02:23
ธนนันท์ อินฉิม
ตอบแล้ว
การใส่ชื่อผู้ดูแลคนพิการในบัตร ถ้าปัจจุบันอาศัยในบ้านเดียวกัน แต่ชื่ออยู่คนละทะเบียนบ้าน ความสัมพันธ์เป็นพ่อลูกกัน ต้องยื่นหนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการจากกำนันไหม 06/23/2021 - 14:59
ศิริรัตน์
ตอบแล้ว
ถ้าต้องการเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ผู้ดูแลคนเก่าเป็นคนดำเนินการยื่นเรื่องเอง 06/21/2021 - 15:40
Tom
ตอบแล้ว
เชคยอดผ่อนชำระได้จากช่องทางไหนครับ เงิน60,000 ครับ 06/16/2021 - 09:45
จอห์น
ตอบแล้ว
การลดหย่อนภาษีต้องใช้ใบล.ย.40-1 ประกอบ แต่รายละเอียดในเอกสารแบบฟอร์มทีให้รับรองมีข้อความว่า ผู้ดูแลอยู่บ้านเดียวกับผู้พิการ ซึ่งในความเป็นจริงคือผู้ดูแลมีบ้านอยู่ใกล้ผู้พิการ แต่ไม่ได้อยู่หลังเดียวกัน ข้าราชการที่จะช่วยรับรองจึงไม่กล้าเซ็น จะทำอย่างไรคะ 06/10/2021 - 17:34
นางวิภาพร ลีเลิศมงคลกุล
ตอบแล้ว
บัตรพิการสูญหาย การออกบัตรใหม่ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ 06/10/2021 - 16:25
ปิยาภรณ์
ตอบแล้ว
ผมได้ยื่นเรื่องขอกู้เงินกองทุนไป10000บาทสามารถตรวจสอบได้ไหมครับว่าได้รับการอนุมัติเงินกู้หรือไหมครับยื่นไปประมาณเกือบ1เดือนแล้ว 06/06/2021 - 17:15
วีระศักดิ์
ตอบแล้ว
ตรวจสอบเงินคนพิการ 06/06/2021 - 13:43
ตอบแล้ว
ผมได้ยื่นเรื่องขอกู้เงินกองทุนไป10000บาทสามารถตรวจสอบได้ไหมครับว่าได้รับการอนุมัติเงินกู้หรือไหมครับยื่นไปประมาณเกือบ1เดือนแล้ว 06/04/2021 - 08:26
วีระศักดิ์
ตอบแล้ว
สอบถามเรื่องบัญชีพนักงานราชการ 05/28/2021 - 21:29
Kid
ตอบแล้ว

Pages