ผลการอนุมัติการขอรับการสนับสนุนโครงการ

ผลการอนุมัติเงินสนันสนุนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2558

สถิติคนพิการ
ประจำเดือนจำนวน(คน)จำนวนเงิน(บาท)
ตุลาคม 255712886,426,766
พฤศจิกายน 255720180,211,413
ธันวาคม 25571026,190,972
มกราคม 25582843,449,755
กุมภาพันธ์ 25582939,017,883
มีนาคม 25586125,681,015
เมษายน 25583744,558,360
พฤษภาคม 25584843,277,244
มิถุนายน 25586930,537,695
กรกฎาคม 25585133,806,684
สิงหาคม 25587615,856,400
กันยายน 2558639,469,805
รวมทั้งสิ้น620578,483,992