ศุนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง (ศพอพ.จ.สป)

หัวหน้าหน่วยงาน: 
นางสาวจิราพร อรุณพูลทรัพย์
สถานที่ตั้ง: 
เลขที่ 50 หมู่ 7 ถนนเพชรหึงษ์ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
เบอร์โทรศัพท์: 
02 462 5008
เบอร์โทรสาร: 
02-4625008 , 02-4626636
E-mail หน่วยงาน: 
rehab-ppd@dep.go.th

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการนครศรีธรรมราช

หัวหน้าหน่วยงาน: 
นางสาวเกสรา สัพพะเลข
สถานที่ตั้ง: 
เลขที่ 180 หมู่ที่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
เบอร์โทรศัพท์: 
075-375255, 081-737-2623
เบอร์โทรสาร: 
-
E-mail หน่วยงาน: 
rehab-nakornsi@dep.go.th

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการขอนแก่น

หัวหน้าหน่วยงาน: 
นางแววดาว อินทร์จันทร์
สถานที่ตั้ง: 
76 หมู่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
เบอร์โทรสาร: 
043-421-320
E-mail หน่วยงาน: 
rehab-khonkaen@dep.go.th

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย

หัวหน้าหน่วยงาน: 
นางสาวจินตนา ศรีนันทพันธ์
สถานที่ตั้ง: 
455 หมู่ 14 ถนนหนองสองห้อง-ท่าบ่อ ต. ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43100
เบอร์โทรศัพท์: 
042-495022
เบอร์โทรสาร: 
042-495023
E-mail หน่วยงาน: 
rehab-nongkhai@dep.go.th

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดลพบุรี

หัวหน้าหน่วยงาน: 
นางสาวศิริเพ็ญ ทองเหลา
สถานที่ตั้ง: 
99 หมู่ 6 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
เบอร์โทรศัพท์: 
036-791643
เบอร์โทรสาร: 
-
E-mail หน่วยงาน: 
mokul-lopburi@dep.go.th

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าหน่วยงาน: 
-
สถานที่ตั้ง: 
303 ม.7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์: 
0-5310-4144
เบอร์โทรสาร: 
0-5384-2775
E-mail หน่วยงาน: 
yardfon@dep.go.th

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี

หัวหน้าหน่วยงาน: 
-
สถานที่ตั้ง: 
116 ถนนศรีณรงค์ ต.ในเมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์: 
045-254-092
เบอร์โทรสาร: 
045-254788
E-mail หน่วยงาน: 
paopanat@dep.go.th

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี

หัวหน้าหน่วยงาน: 
ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ ธงสอาด (boonlert_9000@hotmail.com)
สถานที่ตั้ง: 
750 หมู่ 24 ต.ขามใหญ่ อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์: 
045-285-469
เบอร์โทรสาร: 
045-285-469
E-mail หน่วยงาน: 
nrcpd@dep.go.th