ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น

หัวหน้าหน่วยงาน: 
นางธนวรรณ สุขไพศาล
สถานที่ตั้ง: 
107/10 หมู่ที่ 12 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์: 
04-238-125, 043-238-070
เบอร์โทรสาร: 
-
E-mail หน่วยงาน: 
autistic-khonkaen@dep.go.th

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี

หัวหน้าหน่วยงาน: 
นางสาวพรพรรณ คำเพิ่มพูล
สถานที่ตั้ง: 
78/78 หมู่ที่ 1 ซอยภูมิเวท 13 ถนนภูมิเวท ต.บางตลาด อ.ปากเร็ด จ.นนทบุรี 11200
เบอร์โทรศัพท์: 
02-583-5107
เบอร์โทรสาร: 
02-583-5108
E-mail หน่วยงาน: 
autistic-nonthaburi@dep.go.th