ทำเนียบผู้ช่วยคนพิการ

แหล่งที่มา: 
กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการ สำนักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ