ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบตามกฎหมาย

แหล่งที่มา: 
กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการ สำนักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ