ผลการอนุมัติการกู้ยืมเงินกองทุนฯ

ผลการอนุมัติการกู้ยืมเงินกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2558

สถิติคนพิการ
ประจำเดือนกรุงเทพมหานครภูมิภาครวม
จำนวน(คน)จำนวนเงิน(บาท)จำนวน(คน)จำนวนเงิน(บาท)จำนวน(คน)จำนวนเงิน(บาท)
ตุลาคม 255718661,0002,57288,167,5002,59088,828,500
พฤศจิกายน 255717672,0000017672,000
ธันวาคม 255710354,0001043,930,0001144,284,000
มกราคม 255813480,00034510,563,00035811,043,000
กุมภาพันธ์ 2558001,05434,796,0001,05434,796,000
มีนาคม 255820738,00082228,446,42084229,184,420
เมษายน 25581023,829,00060518,235,00070722,064,000
พฤษภาคม 2558371,411,0001,15138,391,1501,18839,802,150
มิถุนายน 2558461,591,0001,26343,787,9001,30945,378,900
กรกฎาคม 2558351,360,0001,45250,288,3001,48751,648,300
สิงหาคม 255818680,0001,77656,954,0501,79457,634,050
กันยายน 2558291,069,0001,74959,271,2001,77860,340,200
รวมทั้งสิ้น34512,845,00012,893432,830,52013,238445,675,520