รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยประจำเดือนมีนาคม2559

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยประจำเดือนมีนาคม2559
ข้อมูล ณ วันที่ 31 เดือนมีนาคม 2559

ภาพประกอบ: 
รูปรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย
แหล่งที่มา: 
ศูนย์ข้อมูลคนพิการและเทคโนโลยีสารสนเทศ