ราคากลางโครงการจ้างจัดคอนเสิร์ตศิลปิน S2S (From Street to Stars)

วันที่ประกาศ: 
17 มีนาคม 2017
ราคากลางโครงการจ้างจัดคอนเสิร์ตศิลปิน S2S (From Street to Stars) 
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง