ราคากลางจ้างดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์องค์กรและเสริมสร้างภาพลักษณ์ พก. และกองกองทุนฯ

วันที่ประกาศ: 
11 ตุลาคม 2017
ราคากลางจ้างดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์องค์กรและเสริมสร้างภาพลักษณ์ พก. และกองกองทุนฯ
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง