วีดีทัศน์งานวันคนพิการสากล2558

ดาวน์โหลดไฟล์ฉบับเต็ม ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/0B0JYQaIV9dMBUUc2REVEWm11dDA/view?pli=1