เรื่องคนต่างชาติสามารถขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการในไทย

สวัสดีค่ะ ขอสอบถามเกี่ยวกับพนักงานในบริษัทที่เป็นชาวต่างชาติแล้วเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานจนกลายเป็นผู้ทุพพลภาพ กรณีนี้พนักงานสามารถทำบัตรเป็นผู้พิการได้หรือไม่คะ หากทำได้ บริษัทจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง ขอบคุณค่ะ