เพิ่มผู้ดูแลคนพิการ

การเพิ่มชื่อผู้ดูแลคนพิการ (มีความสัมพันธ์เป็น พี่สาว) 1. ตามที่แจ้งว่าต้องหนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการต้องเอาแบบฟอร์มที่ไหน และหากไม่มีราชการยืนยันให้ต้องทำยังไง เนื่องจากเค้าไม่ให้บัตรในการถ่ายเอกสารและไม่อยากเซนต์ 2. หากไปต่ออายุบัตรคนพิการ แล้วนำคนพิการไปด้วย ยังต้อใช้รูป 1 นิ้ว 2 ใบไหม