เบี้ยคนพิการที่เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เมื่อก่อนจะมีเบี้ยคนพิการที่เข้าบัตรสวัสดีการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน 200บ. แต่ในกรณีที่ไม่ได้ต่อหรือทำบัตรใหม่ เงินส่วนนี้จะไปที่ไหนครับ