หลังยกเลิกบัตรประชารัฐใบเก่า ก็ไม่ได้รับเงิน200 เลย เงินเข้าที่ไหนคะ