สำหรับคนพิการ ที่ไม่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เบี้ยพิการยังเข้าอยู่ไหม หรือเข้าทางบัญชีธนาคาร