สวัสดีค่ะ ขอสอบถามว่า การตัดอวัยวะภายในออก ซึ่งมีผลต่อการใช้ชีวิต เช่น อาจทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง ฯลฯ ถือว่าเป็นผู้พิการหรือไม่คะ