ลงทะเบียนคนพิการ เขตบางซื่อ ตั้งแต่ 4 ตุลาคม 2565 ยังไม่ได้รับเงินแม้แต่งวดเดียว

ด.ญ นิลปัทม์ นาคแสง ลงทะเบียนคนพิการ เขตบางซื่อ ตั้งแต่ 4 ตุลาคม 2565 ทะเบียนเลขที่ 5 บัตรประชาชน เลขที่ 1103705428010 บอกเริ่มรับเงิน 10 พ.ย. 2565 ยังไม่ได้รับเงินแม้แต่งวดเดียว จนปานนี้เดือน กุมภาพันธุ 2566 แล้วครับ