ยื่นลดหย่อนภาษี แต่ขึ้นว่าไม่พบข้อมูลบัตรประชาชนคนพิการค่ะ

ยื่นลดหย่อนภาษีปี 2565 แต่ขึ้นว่า "ไม่พบเลขบัตรประชาชนคนพิการในฐานข้อมูล" ค่ะ (คนพิการเป็นแม่ครับ) และในบัตรระบุตัวดิฉันเป็นผู้ดูแล ซึ่งในฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมฯมีข้อมูลคนพิการอยู่ครับ