มาตรา 35 ปีที่ไม่เข้าเกณฑ์ ยกเว้นส่งเงินสมทบหารือไม่

กรณีสถานประกอบการใช้มาตรา 35 สำหรับการส่งเงินสมทบผู้พิการ แต่ในปีที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ จำนวนลูกจ้างต่ำกว่า 100 จะต้องทำอย่างไรคะ