ผู้ดูแลคนพิการไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันได้หรือไม่

สอบถามค่ะ คุณแม่เป็นผู้พิการในบัตรมีชื่อคุณพ่อเป็นผู้ดูแล แต่ท่านทั้ง2ไม่ได้ทำงานทั้งคู่ บุตรเป็นคนส่งค่าใช้จ่ายรายเดือน หากต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ดูแลเป็นบุตรที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันสามารถทำได้หรือไม่ ต้องใช้เอกสารหรือดาวน์โหลดเอกสารทางช่องทางไหนคะ