ผู้ดูแลคนพิการตามกฎหมาย สามารถมีได้กี่คนคะ

ผู้ดูแลคนพิการตามกฎหมาย สามารถมีได้กี่คนคะ และถ้าต้องการเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการต้องทำอย่างไรบ้างคะ