ทำไมตรวจสอบข้อมูลคนพิการไม่ได้คะ ทั้งที่เป็นผู้พิการ มันขึ้นว่าไม่พบข้อมูล