ถ้าต้องหารคัดใบสมัครหรือรายชื่อคนพิการที่ขึ้นทะเบียนกบกรม เพื่อรับเข้าทำงานที่บริษัท ต้องติดต่อทางไหนได้บ้างคะ

ถ้าต้องหารคัดใบสมัครหรือรายชื่อคนพิการที่ขึ้นทะเบียนกบกรม เพื่อรับเข้าทำงานที่บริษัท ต้องติดต่อทางไหนได้บ้างคะ