ตรวจสอบสิทธิผู้พิการ

ตรวจสอบสิทธิความพิการ เพื่อให้ความช่วยเหลือสวัสดิการแก่อดีตนักมวย