ช่วยคนพิการให้มีงานทำยังไงบ้าง ห็นคนว่างงานเยอะแยะ

อยากให้ทำงานอนามัยใกล้บ้านในทุกตำบลต้องมีคนพิการในพื้นที่ทำงาน