จะตรวจสอบชื่อผู้ดูแลคนพิการ (ในบัตรคนพิการที่มีรหัส 8 ตัวอย่างไรคะ)