จะขอรับเงินดูแลคนพิการ

ถ้าจะขอรับเงินคนพิการ แต่ไม่ลงผู้ดูแลจะได้มั้ยคับ พอดีชื่อในทะเบียนบ้านแม่ไม่มีเลข ที่บัตรประชาชนคับ เจ้าหน้าที่ให้ไปแก้แต่ เอกสารสูจิบัตรขอแม่หาไม่เจอแล้วคับ