คนพิการสามารถมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้หรือไม่

เป็นคนพิการทางจิตเวชมา20ปีกว่า