การเปลี่ยนชื่อของผู้ดูแลคนพิการ เป็น ไม่ประสงค์ที่จะให้มีผู้ดูแล สามารถทำได้หรือไม่

ก็คือ ในตอนแรกที่เริ่มทำบัตรผู้พิการนั้น เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ดิฉันได้โดนญาติคนที่พาไปติดต่อ ขอทำบัตรประจำตัวคนพิการ บังคับให้ดิฉันใส่ชื่อของญาติพี่น้อง คนที่ดิฉันมีปัญหาด้วยอยู่เป็นประจำ ให้มีชื่ออยู่ในบัตรประจำตัวคนพิการ ใบนี้ค่ะ ซึ่งมาจากความไม่ยินยอม และไม่สมัครใจของดิฉันซึ่งเป็นผู้พิการค่ะ อีกทั้งญาติคนที่มีชื่อเป็นผู้ดูแลใน บัตรประจำตัวคนพิการคนดังกล่าวนั้น ปัจจุบันนี้เขาได้อาศัยอยู่ที่ต่างจังหวัด ซึ่งตัวของดิฉันที่เป็นผู้พิการนั้น พักอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครค่ะ ฉะนั้นจึงอยากทราบว่า กรณีเช่นนี้สามารถยกเลิกชื่อ ของผู้ดูแลคนพิการที่เป็นอยู่ ในปัจจุบันได้หรือไม่คะ และในขณะเดียวกันนั้น ถ้าหากว่าสามารถยกเลิกได้ ดิฉันซึ่งเป็นผู้พิการประเภทที่ 7 สามารถช่วยเหลือตนเองได้ รวมถึงได้มีอายุที่บรรลุนิติภาวะ แล้วด้วยนั้น มีความประสงค์ที่จะ " ไม่ต้องการให้มีผู้ดูแลคนพิการ " สามารถกระทำได้ด้วยหรือไม่คะ? ในการมาติดต่อเพื่อดำเนินการ จะต้องใช้เอกสารใดยื่นต่อ เจ้าหน้าที่บ้างคะ รบกวนขอรายละเอียดด้วยค่ะ ดิฉันจะได้จัดเตรียมไปตาม รายการของเอกสารที่ได้รับข้อมูล จากการสอบถามบนกระทู้แห่งนี้ ไปด้วยทั้งหมดในวันดังกล่าว