กรณีคนพิการมีทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดกำแพงเพชร แต่ปัจจุบันอาศัยอยู่จังหวัดระยอง สามารถทำบัตรที่จังหวัดระยองได้เลยไหม