เคยยกเลิกบัตรคนพิการเมื่อสองปีก่อนสามารถทำใหม่ได้ไหมครับเพราะเนื่องจากตอนนั้นจะสมัครงานกลัวนายจ้างเช็คประวัติครับเลยยกเลิก