มีบัตรประจำตัวผู้พิการแต่ไม่ได้ระบุชื่อคนดูแลถ้าจะเพิ่มชื่อผู้ดูแลต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ