การขอพื้นที่ส่วนราชการเพื้อคนพิการมีที่ค้าขายทำมาหากินตามหน่วยงานภาครัฐต้องทำยังไงบ้าง

การขอพื้นที่ส่วนราชการเพื้อคนพิการได้มีที่ค้าขายทำมาหากินตามหน่วยงานภาครัฐจะต้องทำยังไงบ้าง