แนวทางการจัดการศึกษาพิเศษ สำหรับผู้พิการและผู้มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

ประเภท : 
งานวิจัย
วัน/เดือน/ ปีที่เผยแพร่: 
พฤหัสบดี, 23. มีนาคม 2017
ประเภทความพิการที่เกี่ยวข้อง: 
ความพิการทางการเรียนรู้