สถานการณ์ทางสังคม ประจำปี 2561 รายไตรมาส 3

ประเภท : 
งานวิจัย
รายละเอียด/บทคัดย่อ: 
รายงานสถานการทางสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กรกฎาคม-กันยายน)
วัน/เดือน/ ปีที่เผยแพร่: 
จันทร์, 12. พฤศจิกายน 2018
แหล่งที่มา: 
กลุ่มวิจัยและติดตามประเมินผล