ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดฝึกอบรมมาตรฐานการประเมินการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศ: 
7 ธันวาคม 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดฝึกอบรมมาตรฐานการประเมินการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: