ประกาศรายชื่อองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี 2561

วันที่ประกาศ: 
10 ตุลาคม 2018
หมวดหมู่: 
ทั่วไป