ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถตู้ในการจัดค่ายเตรียมความพร้อมเยาวชนพิการในการเข้าร่วมการเเข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล