ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดค่ายเตรียมความพร้อมเยาวชนพิการในการเข้าร่วมการเเข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล