ประกาศผู้ชนะเช่าเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการจัดค่ายเตรียมความพร้อมเยาวชนพิการในการเข้าร่วมการเเข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล