ประกาศผู้ชนะจ้างทำเอกสารประกอบการประชุมในการจัดค่ายเตรียมความพร้อมเยาวชนพิการในการเข้าร่วมการเเข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล