ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดค่ายเตรียมความพร้อมเยาวชนพิการในการเข้าร่วมการเเข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล