ประกาศประกวดราคาซื้อการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี และเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ภายในวงเงิน 2,924,200 บาท

วันที่ประกาศ: 
28 ธันวาคม 2017
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง