จ้างผลิตละครสั้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชและสร้างความตระหนักของสังคมในการอยู่ร่วมกันกับคนพิการอย่างเข้าใจและเท่าเทียม

วันที่ประกาศ: 
15 สิงหาคม 2017
จ้างผลิตละครสั้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชและสร้างความตระหนักของสังคมในการอยู่ร่วมกันกับคนพิการอย่างเข้าใจและเท่าเทียม
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง