การประชุมเชิงปฏิบัติการ"แนวทางการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน CLC"

วันที่/เวลา: 
พฤหัสบดี, มกราคม 24, 2013 (All day)
สถานที่: 
โรงแรมลักษ์ชัวรี่ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 24-26 มกราคม 2556 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ สำนักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ (สศส.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน CLC" ณ โรงแรมลักษ์ชัวรี่ กรุงเทพฯ โดย นางมยุรี ผิวสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม และลงพื้นที่ดูงานศูนย์ CLC ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

ซึ่งการจัดการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ CLC ที่เป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิต่างๆ สำหรับคนพิการและครอบครัวคนพิการ ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านคนพิการ รวมทั้งให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์ CLC ที่ชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 80 คน ได้แก่ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน, ประธานศูนย์ CLC ผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุข ผู้แทนพัฒนาชุมชนสำนักงานเขตในพื้นที่นำร่อง 10 เขต กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย เขตหนองจอก เขตบางเขน เขตสะพานสูง เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง เขตราชเทวี เขตธนบุรี เขตดินแดง เขตคลองสาน และเขตประเวศ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพประกอบ: 
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานศูนย์ CLC
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานศูนย์ CLC
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานศูนย์ CLC
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานศูนย์ CLC
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานศูนย์ CLC
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานศูนย์ CLC
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานศูนย์ CLC
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานศูนย์ CLC
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานศูนย์ CLC
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานศูนย์ CLC
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานศูนย์ CLC
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานศูนย์ CLC
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานศูนย์ CLC
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานศูนย์ CLC
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานศูนย์ CLC
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานศูนย์ CLC
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานศูนย์ CLC
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานศูนย์ CLC
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานศูนย์ CLC
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานศูนย์ CLC
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานศูนย์ CLC