อาจารย์ทนง โคตรชมภู

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
อาจารย์ทนง โคตรชมภู ชีวิตมนุษย์ช่างเต็มไปด้วยเรื่องราวของหยาดน้ำตา (คนพิการดีเด่นประจำปี 2540)
ภาพประกอบ: 
อาจารย์ทนง โคตรชมภู
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: