หลักสูตร การส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลคนพิการทางการได้ยิน เฉพาะคนหูหนวกและคนหูตึง

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
อ่านแบบ e-book คลิกที่นี่ หรือดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF ตามเอกสารที่แนบด้านล่างนี้
ภาพประกอบ: 
หน้าปก_หลักสูตรการส่งเสริมศักยภาพฯ
แหล่งที่มา: 
กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ