สวัสดีปีใหม่ไทย 2557

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสุข พบเจอแต่สิ่งที่ดีในชีวิต ตลอดจนการเจริญรุ่งเรื่องในหน้าที่การงาน ครอบครัว ความรัก 
และหากเดินทางไปที่ใดขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัย โดยสวัสดิภาพทุกคน
ภาพประกอบ: 
รูปสวัสดีปีใหม่ไทย 2557
แหล่งที่มา: 
ศุนย์ข้อมูลสารสนเทศ สำนักนโยบายและวิชาการ